Hledání zmizelých obrazů

Obrazy se našly!

Naše hledání bylo velmi uspěsné. Podařilo se nám najít 2 ze 3 obrazů. Našel se obraz svatého Vojtěcha a zvěstování Panny Marie. Velmi děkujeme litoměřickému biskupství za spolupráci. Pro více informací klikněte zde.

Naše hledání však pokračuje. Obraz svatého Václava je stále nezvěstný.

Pomozte nám najít umělecká díla, která kdysi zdobila kapli mladoboleslavské reálky – dnešní budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře. Tato díla, vytvořená před více než sto lety, se ztratila a my se je teď, v rámci oslav 120 let budovy, snažíme znovu objevit.

Naše škola byla kdysi domovem pro tři obrazy malíře a mozaikáře Viktora Foerstera:
Zvěstování Panny Marie, Svatý Václav přistupuje poprvé ku svatému přijímání a Svatý Vojtěch modlí se za svou vlast.

Svatý Vojtěch modlí se za svou vlast Svatý Václav přistupuje poprvé
ku svatému přijímání
Zvěstování Panny Marie
Tyto obrazy, které byly zakoupeny v roce 1912 katechetou Václavem Davídkem, však nezůstaly na svém místě dlouho. V roce 1921, po změně politických a společenských poměrů, byly při rušení kaple ze stěny sejmuty. Tím jejich stopa ve školních kronikách končí.

Věříme, že ze světa nezmizely úplně. Mohou se nacházet kdekoli: v muzejním depozitáři, galerii nebo klášteře, ale také v kapli nebo kostele ve vašem okolí.

Prosíme tedy majitele a správce podobných objektů či sbírek, ale také širokou veřejnost, zda by nám v pátrání nepomohli.

Jestli o ztracených obrazech něco víte nebo si jich někde všimnete, obraťte se na nás.
(nejlépe na e-mailu belka@pekargmb.cz nebo přes formulář na této stránce)

Budeme také rádi, když do formuláře zaznamenáte, kde jste se po obrazech byli podívat nebo poptat. Za vaši pomoc předem děkujeme!